kapook.com าฟยนนาใแนท

าฟยนนาใแนท เจ้าของเว็บประปุกคือ ปรเมศวร์ มินศิริ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งประเทศไทย ในเดือนมีนาคม 2551 ได้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับเว็บไซต์ xxx.kapook.com...
read more